Tipy

Dotácie na fotovoltiku vo výške až 4 025 eur

kalkulačka, prilba a makety fotovoltických panelov, plány

Zelené domácnosti majú zelenú. Využite dotácie na fotovoltiku až do výšky 4 025 eur. Ktorých domácností sa zelená dotácia týka?  Je jedno, odkiaľ pochádzate. Oprávnenými žiadateľmi sú domácnosti z celého Slovenska vrátane celého Bratislavského kraja. Podporovaný výkon sa pohybuje od 3 do 7 kW. Zelená domácnostiam je späť. 

Nová Zelená domácnostiam

Od 30. októbra 2023 beží nový národný projekt Zelená domácnostiam. Cieľom tohto projektu je v rokoch 2023 až 2029 podporiť inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Projekt financuje Európsky fond regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti sa podarilo vyčleniť 151,6 milióna eur z európskych a národných zdrojov. Finančná podpora Zelená domácnostiam vám pomôže s investíciou do obnoviteľných zdrojov energie.

Zelená domácnostiam pomáha znižovať závislosť od fosílnych palív a znižuje emisie skleníkových plynov. Obnoviteľné zdroje energie, solárne panely, fotovoltika, tepelné čerpadlá a veterné turbíny majú potenciál zvýšiť energetickú efektivitu domácností, znižovať účty za energie a eliminovať uhlíkovú stopu.

makety obnoviteľných zdrojov energie na drevenom stole, muž drží v ruke fotovoltické panely, na stole sú aj veterné turbíny, žiadosť o dotácie na fotovoltiku

Dotácie na fotovoltiku pre domácnosti

Dotácie sa týkajú všetkých rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Podmienkou je, aby nehnuteľnosť nebola vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve právnickej osoby, pretože oprávneným subjektom na poskytnutie príspevkov sú len fyzické osoby.

Pre firmy (mikro, malé a stredné) sa spúšťa iný typ dotácie. Zelená podnikom podporuje energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov. Slnečná, veterná, vodná a geotermálna energia sú alternatívou k fosílnym palivám. Využívaním obnoviteľných zdrojov energie podniky a firmy nielenže zvyšujú svoju energetickú nezávislosť, ale zároveň získavajú konkurenčnú výhodu na trhu, pretože investície do obnoviteľných zdrojov energie lákajú zákazníkov, ktorí preferujú ekologicky udržateľné produkty.

Dotácie na fotovoltiku pre záhradné a rekreačné chaty

Požiadať o štátne dotácie môžete aj na svoju záhradnú či rekreačnú chatu. Jediná podmienka, ktorú musíte splniť, je trvalý pobyt v tejto nehnuteľnosti. Dotácie môžete žiadať na akúkoľvek budovu, ktorá slúži na rodinné bývanie a je evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

Vďaka projektu Zelená domácnostiam môžete využívať výhody fotovoltiky (a nielen tej) aj vo svojich záhradných a rekreačných chatách. Možnosť získať dotácie na fotovoltické systémy aj pre záhradné a rekreačné chaty je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré sa urobili smerom k podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie a podpore udržateľného životného štýlu.

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie

Môžete požiadať o podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltiky, slnečných kolektorov a kotlov na biomasu. Dokonca môžete k dotácii získať ešte 15 % zvýhodnenie, ak po inštalácii bezemisných zariadení prestanete úplne využívať tuhé palivá.

Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie + 15 %
  Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Fotovoltický panel 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Veterná turbína 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Slnečný kolektor 500 €/kW 2 000 € 575 €/kW 2 300 €
Kotol na biomasu 100 €/kW 1 500 €
Tepelné čerpadlo 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €

Zdroj: SIEA

Ako získať dotáciu na fotovoltiku

V prvom rade si vyberte spoločnosť, ktorá je dobrá v tom, čo robí, a ktorá má bohaté skúsenosti a odborné znalosti. Určite môžete veriť spoločnosti, ktorá má za sebou viac ako 2 000 úspešných projektov po celej Európe, ktorej záleží na našej planéte a ktorá sa svojou prácou pričiňuje o to, aby sa nám na Zemi žilo aspoň o trochu lepšie. A ak si zakladáte na individuálnom prístupe a komplexnej starostlivosti, tak nás určite kontaktujte, pretože inštaláciu musí vykonávať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu.

Vyberte si takého zhotoviteľa, ktorý sa o všetko postará za vás. V žiadosti o dotácie nemusíte dokonca zadávať konkrétny typ zariadenia, iba jeho druh a inštalovaný výkon. Až jeho zhotoviteľ, ktorý požiada o vyplatenie poukážky, pripojí tieto informácie k žiadosti. Prvé poukážky už putujú k oprávneným žiadateľom.

Súvisiace príspevky